Doesburgse vesting te zien in museum Vestingbeeld

Op vrijdag 15 april om 13.00 uur opent de burgemeester van Doesburg, mevrouw Loes van der Meijs in het Arsenaal in Doesburg het popup-museum Vestingbeeld. De opening van het museum vindt plaats aan de vooravond van DoMuS | Doesburg Museumstad, in de Nationale Museumweek. Het museum is gewijd aan de geschiedenis van de Doesburgse Vesting en is een van de onderdelen van de zesde editie van DoMuS op zaterdag 16 april.

In het najaar van 2015 heeft de gemeente Doesburg de Doesburgse stichtingen Stadsherstel en Doesburgs Goed gevraagd een nieuwe stichting te vormen om samen met de gemeente het plan Beleef de Linies te realiseren. Op deze manier wil de gemeente op de lange termijn de continuïteit van het plan waarborgen. Inmiddels is daarvoor de Stichting Doesburg Vestingstad opgericht. Omdat zowel het plan Beleef de Linies als de Doesburgse
 Hoge
 en
 Lage
 Linie
s zelf voor veel Doesburgers onbekend
 en dus onbemind zijn is de stichting voornemens haar activiteiten in de startfase te richten op de Doesburgse bevolking. Het popup-museum Vestingbeeld is daarvan het eerste zichtbare resultaat.

Vestingbeeld toont de ontwikkeling van de Doesburgse vesting in acht tijdvakken, beginnend in 1343 met een stadsverdediging en eindigend met de bevrijding van de stad door de Canadezen in april 1945. Aan de hand van kaarten, verhalen en wapenfeiten uit de Doesburgse tijdlijn krijgt de bezoeker een indruk van de vesting in het verleden en van wat daar vandaag nog van is terug te vinden. Het achtste paneel toont met de structuurkaart van het plan Beleef de Linies een beeld van de toekomst van de Doesburgse Linies. De expositie toont verder veel prachtig foto- en filmmateriaal.

%d bloggers liken dit: