Doesburg maakt werk van de Vesting

Op dinsdag 24 mei 2017 werd op het Doesburgse Stadhuis een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de gemeente Doesburg en stichting Doesburg Vestingstad. De overeenkomst moet er voor zorgen dat de vestinggeschiedenis van de stad Doesburg beter zichtbaar en beleefbaar wordt.

De overeenkomst werd ondertekend door de burgemeester van Doesburg mevrouw Loes van der Meijs en voorzitter Martin Beijer van de stichting. De overeenkomst is een uitvloeisel van het structuurplan Beleef de Linies uit 2014 en het marketing- en communicatieplan De Linies uit 2015. De rol van de nieuwe stichting is die van aanjager, projectontwikkelaar, marketingorganisatie of beheerder.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met nieuwe stichting

In zijn toelichting memoreerde de heer Beijer de goede samenwerking tijdens de onderhandelingen over de inhoud van de overeenkomst. De gemeente Doesburg is zelf niet vertegenwoordigd in de stichting of in een van de werkgroepen van de stichting. De samenwerking is aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt elke 2 jaar geëvalueerd.

Op de foto van links naar rechts: Dirk Jan Manné, burgemeester Loes van der Meijs, Martin Beijer, wethouder Ellen Mulder-Metselaar, Geertje Staring. | foto Peter Bakker, APart Fotografie

 

Doesburgse vesting te zien in museum Vestingbeeld

Op vrijdag 15 april om 13.00 uur opent de burgemeester van Doesburg, mevrouw Loes van der Meijs in het Arsenaal in Doesburg het popup-museum Vestingbeeld. De opening van het museum vindt plaats aan de vooravond van DoMuS | Doesburg Museumstad, in de Nationale Museumweek. Het museum is gewijd aan de geschiedenis van de Doesburgse Vesting en is een van de onderdelen van de zesde editie van DoMuS op zaterdag 16 april.

In het najaar van 2015 heeft de gemeente Doesburg de Doesburgse stichtingen Stadsherstel en Doesburgs Goed gevraagd een nieuwe stichting te vormen om samen met de gemeente het plan Beleef de Linies te realiseren. Op deze manier wil de gemeente op de lange termijn de continuïteit van het plan waarborgen. Inmiddels is daarvoor de Stichting Doesburg Vestingstad opgericht. Omdat zowel het plan Beleef de Linies als de Doesburgse
 Hoge
 en
 Lage
 Linie
s zelf voor veel Doesburgers onbekend
 en dus onbemind zijn is de stichting voornemens haar activiteiten in de startfase te richten op de Doesburgse bevolking. Het popup-museum Vestingbeeld is daarvan het eerste zichtbare resultaat.

Vestingbeeld toont de ontwikkeling van de Doesburgse vesting in acht tijdvakken, beginnend in 1343 met een stadsverdediging en eindigend met de bevrijding van de stad door de Canadezen in april 1945. Aan de hand van kaarten, verhalen en wapenfeiten uit de Doesburgse tijdlijn krijgt de bezoeker een indruk van de vesting in het verleden en van wat daar vandaag nog van is terug te vinden. Het achtste paneel toont met de structuurkaart van het plan Beleef de Linies een beeld van de toekomst van de Doesburgse Linies. De expositie toont verder veel prachtig foto- en filmmateriaal.

De vesting van Doesburg | Gisteren, vandaag en morgen

Op 31 oktober is in de gemeente Doesburg de Doesburgse Vestingdag, met veel informatie over de historie van de Hoge en de Lage Linie en over Vestingbeeld, de nieuwe vesting na het plan Beleef de Linies.

De Doesburgse Vestingdag werkt samen met het TV-programma Ridders van Gelre van Omroep Gelderland. Alle programmaonderdelen van de Doesburgse Vestingdag zijn gratis toegankelijk. Op zaterdag 31 oktober is Gasthuiskerk Doesburg van 9.00 tot 15.00 uur het epicentrum. Na de uitzending van Ridders van Gelre op maandag 26 oktober – KIJKEN OM 18.20 UUR! – is Omroep Gelderland die dag tot 13.00 uur live te gast in Doesburg en in de Gasthuiskerk.

Vestingbeeld | Beleef de Linies van Doesburg

Het programma voor de Vestingdag is op 31 oktober verkrijgbaar in de Doesburgse Gasthuiskerk en bij VVV Doesburg.

Kijk ook op: http://spannendegeschiedenis.nl/evenementen/2015/10/gelredag-doesburg en http://www.omroepgelderland.nl/riddersvangelre